cz | en | de | sk
Variovila logo

Stavba k dokončení - Difuzně uzavřená Vario Standard

Inženýrská činnost

- projekt pro stavební povolení a výrobní dokumentace - zhotovitel
- stavební povolení - objednatel

Spodní stavba - objednatel (možné dodat dodavatelsky)

Přesnost provedení zákl. desky - max. rozdíl rozměrová +-1cm, úhlopříčky +-2cm, výšková tolerance +-0,3 cm.

Sítě nutné pro zahájení montáže

- elektro NN 220 V do vzdálenosti 10 m od stavby (v konkrétních případech i 380 V, 25 A)
- voda do vzdálenosti 15 m od stavby

Vrchní stavba - zhotovitel

1. Stěny vnější cca 310 mm
(skladba stěn zevnitř ven)
15mm Rigistabil  ACTIV air
40mm instalační předstěna 4cm
parozábrana (folie PVC)
120 mm dřevená konstrukce
120 mm izolace ISOVER
15 mm Rigistabil 15mm ACTIV air
120 mm fasádní polystyren
3,5 mm síťka s podkladní stěrkovou omítkou
1-3 mm silikonová omítka bezpříplatkový odstín

2. Stěny vnitřní cca 130 mm
(skladba stěn zevnitř ven)
15 mm Rigistabil ACTIV air
100 mm dřevěná konstrukce
80 mm izolace ISOVER
15 mm Rigistabil ACTIV air

provedení tmelení sádrokartonů dle standardu Rigips Q2

3. Výstavba stropu 280 mm
(směr zespodu nahoru)
dům s podkrovím:
15 mm sádrokarton
28 mm CD profily nebo dřevěný rošt
80 mm izolace ISOVER
220 mm stropní trámy (dle statiky)
18 mm OSB deska (dle statiky)dům přízemní:
12,5 mm sádrokarton
parozábrana
28 mm CD profily nebo dřevěný rošt
stropní vazníková konstrukce
250 mm foukané izolace (papírová celulóza)

provedení tmelení sádrokartonů dle standardu Rigips Q2

4. Střešní konstrukce
střešní krytina betonová taška s doplňky pro úžlabí, nároží, hřebene, 1x odvětrávací prostupová taška (kanalizace)

dům s podkrovím:
kontralatě, střešní latě
střešní folie difúzní
krokve 80 x 180 mm s oprac. ukončením
180+40 mm izolace ISOVER
rošt - CD profily nebo dřevěný rošt
0,03 mm parozábrana (folie PVC)
12,5 mm sádrokarton

dům přízemní:
kontralatě, střešní latě
střešní folie
střešní vazníková konstrukce
podbití palubka

provedení tmelení sádrokartonů dle standardu Rigips Q2

5. Konstrukce střechy
Všechny střešní konstrukce jsou vyrobeny na tlak do 1,9 KN/m2.
Typ: sedlová střecha, vaznicová sestava, ukončená krokví s opracovaným ukončením.

6. Okapy a svody
- pozinkovaný plech

7. Okna a balkónové dveře
Plastová, bílá. Tepelný odpor trojskla U = 0,6. Sklo čiré bez mřížek.
Těsnění + kovový mechanismus k otevření okna (klika, panty).
Neotvíravá okna v projektu označena jako fix.
Střešní okno Fakro Termo Plus 78x118 cm, zasklení U3.

8. Okenní parapety
Venkovní parapety hliníkové.
Vnitřní parapetní desky plastové.

9. Rolety, žaluzie
nejsou ve standardním provedení
Na přání mohou být zabudovány vnější hliníkové lamelové rolety ovládané zevnitř páskou s brzdovým mechanismem v obvodové stěně.

10. Vchodové dveře a vrata
Dveře jsou bílé plastové v ceně 25.000,- Kč.
Garážová vrata sekční Hörmann 250x212,5 cm, bílé, manuální drážka M, povrch woodgrain.

11. Vnitřní schody
Všechny vnitřní schody jsou bukové (masiv). Schodiště je opatřeno podstupnicemi.
Zábradlí - příčky zábradlí svislé, rovné bez ozdob. Povrchová úprava bezbarvý lak.

12. Balkony
Standard neobsahuje balkony ani lodžie, rolety, žaluzie okenice a další podobné doplňky.

Ostatní

Stavba ve standardním provedení stavby k dokončení neobsahuje žádné technologické a strojní vybavovací celky. Vybavovací zařízení, které jsou zachyceny v plánech nebo prodejních prospektech slouží jen jako nabídka vybavení a nejsou smluvními předměty díla.

Práce, které provede objednatel na základě písemné dohody ve stavebním deníku, budou v konečném zúčtování odečteny z ceny ve výši rozpočtových cen zhotovitele.

Na základě požadavku zákazníka lze standard měnit.

Předávací protokol stavby mezi zhotovitelem a objednatelem připravuje zhotovitel.

Difuzně uzavřené kontrukce - Vario Standard

Stěna Vario standard Stěna Vario standard
Střecha podkrovní dům Střecha podkrovní dům
Střecha bungalov Vario Diffu a Vario Standard Střecha bungalov Vario Diffu a Vario Standard
Vario Vila, s.r.o. © 2015-2018
Vyvinuto a provozováno s WhiteWolf

Ozvěte se nám

587 439 827, 587 439 833
Šumperská 1350
783 91 Uničov