Prehľad domov

Fúkaná izolácia - zateplenie domu

Prevádzame odborné zateplenie domu fúkanou izoláciou a akustickou izoláciou Climatizér Plus. Jedná sa o celkom výnimočný výrobok ako svojou podstatou, ale predovšetkým veľmi netradičným spôsobom aplikácie. Climatizér Plus je fúkaná izolácia vhodná pre zateplenie všetkých častí konštrukcie ako je podlaha, strop, povala, stena alebo strecha. Poskytuje vynikajúce technické vlastnosti, ale jeho použitie je pritom veľmi vysoko ekonomicky výhodné s rýchlou návratnosťou. Práve pre tieto vlastnosti je nová technológia fúkanej izolácie tak obľúbená a preferovaná všetkými stavebníkmi.

Naším prioritným cieľom je spokojný zákazník na zákazkách malého aj veľkého rozsahu, poskytovanie profesionálnych služieb na vysokej technickej úrovni. Zodpovednosť voči všetkým zákazníkom pri zjednávaní, technickom posudzovaní a i prevádzaní zákaziek. To sa snažíme v maximálnom rozsahu preniesť aj na všetkých našich spolupracujúcich partnerov po celom území ČR.

 

Vynikajúca tepelná izolácia

 •   tepelná vodivosť λD = 0,038
 •   vďaka vysokej mernej tepelnej kapacite je izolácia vysoko účinná ako v zime, tak v lete
 •   nízky difúzny odpor umožňuje konštrukcia s difúzne otvorenou skladbou
 •   dobré protipožiarne vlastnosti - vynikajúca odolnosť pri aplikácii v drevostavbách

Rýchla návratnosť investovaných prostriedkov

 • dodávka materiálov profesionálnou firmou až na stavbu
 • veľmi krátke dodacie lehoty a vysoká produktivita práce
 • nenarušuje prevádzku stavby ani pri dodatočnom zatepľovaní
 • výhodná cena spolu s vysokou užitnou hodnotou výrobku prináša
 • krátkodobú návratnosť investícií

Ľahká a rýchla aplikácia

 • unikátne prírodné celulózové vlákno vyplní všetky detaily konštrukcií bez medzier a tepelných mostov
 • technická konzultácia zdarma predovšetkým pri osobnej obhliadke nášho technika, návrh najvhodnejšej realizácie, v pochybných a neobvyklých prípadoch kontrola návrhu stavebno-fyzikálnym výpočtom
 • nezáväzná rámcová cenová ponuka dopredu (bez právnických kličiek a drobného textu v záhlaví či zápätí
 • aplikácia obvykle do 2 týždňov od objednania

Ekologická a zdravotná nezávadnosť

 • trvalá snaha o zlepšovanie parametrov = Ekologicky pre nás znamená zároveň technicky špičkový
 • celá rada zdravotných posudkov, odolnosť proti plesniam, po likvidácii biologicky odbúrateľný
© 2022 Variovila