Prehľad domov

Stavba k dokončeniu - Difúzne uzatvorená Vario Standard

Platné od 1.1.2016. Zadávací listina stavby zpřesňuje tento standard.

Inžinierska činnosť

- projekt pre stavebné povolenie a výrobnú dokumentáciu - zhotoviteľ
- stavebné povolenie - objednateľ

Spodná stavba - objednateľ

Prednosť prevedenia zákl. dosky - max. rozdiel rozmerová +-1cm, uhlopriečky +-2cm, výšková tolerancia +-0,3 cm.

Siete nutné pre zahájenie montáže

- elektro NN 220 V do vzdialenosti 10 m od stavby (v konkrétnych prípadoch aj 380V, 25 A)
- voda do vzdialenosti 15 m od stavby

Vrchná stavba - zhotoviteľ

1. Steny zvonku cca 310 mm
(skladba stien zvnútra von)
12,5mm Rigistabil 15mm ACTIV air
40mm inštalačná predstena 4cm
parozábrana (fólia PCV)
120 mm izolácia ISOVER
15 mm Rigistabil 15mm
120 mm fasádny polystyrén
3,5 mm sieťka s podkladnou stierkovou omietkou
1-3 mm silikonová omietka biela

2. Steny vnútorné cca 130 mm
(skladba stien zvnútra von)
15 m Rigistabil ACTIV air
100 m drevená konštrukcia
80 mm izolácia ISOVER
15 mm Rigistabil ACTIV air

prevedenie tmelenie sádrokartónov podľa štandardu Rigips Q2

3. Výstavba stropu 280 mm
(smer zospodu navrch)
dom s podkrovím:
15 mm sádrokarton
28 mm CD profily alebo drevený rošt
80 mm izolácia ISOVER
220 mm stropné trámy (podľa štatistiky)
18 mm OSB doska (podľa štatistiky)


dom prízemný:
12, 5 mm sádrokarton
parozábrana
28 mm CD profily alebo drevený rošt
80 mm izolácia ISOVER
220 mm stropné trámy (podľa štatistiky)
18 mm OSB doska (podľa štatisktiky)

prevedenie tmelenie sádrokartónov podľa štandardu Rigips Q2

4. Strešné konštrukcie
strešná krytina betonová taška s doplňkami pre úžľabie, nárožie, hrebene, 1x odvetrávacia prostupová taška (kanalizácia)

dom s podkrovím:
kontralate, strešné late
strešné fólie difúzne
krokve 80 x 180 mm s oprac. ukončením
180+40 mm izolácie ISOVER
rošt - CD profily alebo drevený rošt
0,03 mm parozábrana (fólie PVC)
12, 5 mm sádrokarton

dom prízemný:
kontralate, strešné late
strešné fólie
strešné väzníkové konštrukcie
podbitá palubka

prevedenie tmelenie sádrokartonov podľa štandardu Rigips Q2

5. Konštrukcia strechy
Všetky strešné konštrukcie sú vyrobené na tlak do 1,9 KN/m2.
Typ: sedlová strecha, väznicová zostava, ukončená krokvou s opracovaným ukončením.

6. Odkvapy a zvody
- pozinkovaný plech

7. Okná  a balkónové dvere
Plastové, biele. Tepelný odor skla U= 1,1. Sklo čiré bez mriežok.
Tesnenie + kovový mechanizmus k otvoreniu okna (kľuka, pánty).

8. Okenné parapety
Vonkajšie parapety hliníkové.
Vnútorné parapetné dosky plastové.

9. Rolety, žaluzie
Nie sú v štandardnom prevedení.
Na prianie môžu byť zabudované vonkajšie hliníkové lamelové rolety ovládané zvnútra páskou s brzdovým mechanizmom v obvodovej stene.

10. Vchodové dvere a vrata
Dvere sú biele plastové v cene 25.000,- Kč.
Garážové vrata sekčné Hörmann 250x212,5 cm, biele, manuálna drážka M, povrch woodgrain.

11. Vnútorné schody
Všetky vnútorné schody sú bukové (masiv). Schodisko je opatrené podstupnicami.
Zábradlie - priečky zábradlia zvislé, rovné bez ozdôb. Povrchová úprava bezfarebný lak.

12. Balkóny
Štandard neobsahuje balkóny ani lodžie, rolety, žaluzie okenice a ďalšie podobné doplňky.

Ostatné

Stavba v štandardnom prevedení stavby k dokončeniu neobsahuje žiadne technologické a strojné vybavovacie celky. Vybavovacie zariadenie, ktoré sú zachytené v plánoch alebo predajných prospektoch slúžia len ako ponuka vybaveniu a nie sú zmluvnými predmetmi diela.

Práce, ktoré prevedie objednateľ na základe písomnej dohody v stavebnom denníku, budú v konečnom zúčtovaní odčítané z ceny vo výške rozpočtových cien zhotoviteľa.

Na základe požiadavku zákazníka je možné štandard meniť.

Predávací protokol stavby medzi zhotoviteľom a objednateľom pripravuje zhotoviteľ.

Difúzne uzatvorená konštrukcia - Vario Štandard

© 2022 Variovila