přehled domů

Stavba k dokončení - Difuzně uzavřená Vario Standard

Platné od 1.1.2016. Zadávací listina stavby zpřesňuje tento standard.

Inženýrská činnost

- projekt pro stavební povolení a výrobní dokumentace - zhotovitel
- stavební povolení - objednatel

Spodní stavba - objednatel (možné dodat dodavatelsky)

Přesnost provedení zákl. desky - max. rozdíl rozměrová +-1cm, úhlopříčky +-2cm, výšková tolerance +-0,3 cm.

Sítě nutné pro zahájení montáže

- elektro NN 220 V do vzdálenosti 10 m od stavby (v konkrétních případech i 380 V, 25 A)
- voda do vzdálenosti 15 m od stavby

Vrchní stavba - zhotovitel

1. Stěny vnější cca 402 mm
(skladba stěn zevnitř ven)
12, 5mm Rigistabil  ACTIV air
40mm instalační předstěna 4cm
parozábrana (folie PVC)
12mm OSB deska
160 mm dřevená konstrukce
160 mm izolace ISOVER
12 mm OSB deska
160 mm fasádní polystyren
3,5 mm síťka s podkladní stěrkovou omítkou
1-3 mm silikonová omítka bezpříplatkový odstín

2. Stěny vnitřní cca 150 mm
(skladba stěn zevnitř ven)
12,5 mm sádrokarton
12 mm OSB deska
100 mm dřevěná konstrukce
80 mm izolace ISOVER
12mm OSB deska
15 mm sádrokarton

provedení tmelení sádrokartonů dle standardu Rigips Q2

3. Výstavba stropu 280 mm
(směr zespodu nahoru)
dům s podkrovím:
15 mm sádrokarton
28 mm CD profily nebo dřevěný rošt
80 mm izolace ISOVER
220 mm stropní trámy (dle statiky)
18 mm OSB deska (dle statiky)dům přízemní:
12,5 mm sádrokarton
28 mm CD profily nebo dřevěný rošt
stropní vazníková konstrukce

15mm parobrzdná OSB deska Egger Top 4
400 mm foukané izolace (papírová celulóza)

provedení tmelení sádrokartonů dle standardu Rigips Q2

4. Střešní konstrukce
střešní krytina betonová taška s doplňky pro úžlabí, nároží, hřebene, 1x odvětrávací prostupová taška (kanalizace)

dům s podkrovím:
kontralatě, střešní latě
střešní folie difúzní
krokve 80 x 180 mm s oprac. ukončením
360 mm izolace ISOVER
rošt - CD profily nebo dřevěný rošt
0,03 mm parozábrana (folie PVC)
12,5 mm sádrokarton

dům přízemní:
kontralatě, střešní latě
střešní folie
střešní vazníková konstrukce
podbití palubka

provedení tmelení sádrokartonů dle standardu Rigips Q2

5. Konstrukce střechy
Všechny střešní konstrukce jsou vyrobeny na tlak do 1,9 KN/m2.
Typ: sedlová střecha, vaznicová sestava, ukončená krokví s opracovaným ukončením.

6. Okapy a svody
- pozinkovaný plech

7. Okna a balkónové dveře
Plastová, bílá. Tepelný odpor trojskla U = 0,6. Sklo čiré bez mřížek.
Těsnění + kovový mechanismus k otevření okna (klika, panty).
Neotvíravá okna v projektu označena jako fix.
Střešní okno Fakro Termo Plus 78x118 cm, zasklení trojsklem U5.

8. Okenní parapety
Venkovní parapety hliníkové.
Vnitřní parapetní desky plastové.

9. Rolety, žaluzie
nejsou ve standardním provedení
Na přání mohou být zabudovány vnější hliníkové lamelové rolety ovládané zevnitř páskou s brzdovým mechanismem v obvodové stěně.

10. Vchodové dveře a vrata
Dveře jsou bílé plastové.
Garážová vrata sekční 250x212,5 cm, bílé, manuální drážka M, povrch woodgrain.

11. Vnitřní schody
Všechny vnitřní schody jsou bukové (masiv). Schodiště je opatřeno podstupnicemi.
Zábradlí - příčky zábradlí svislé, rovné bez ozdob. Povrchová úprava bezbarvý lak.

12. Balkony
Standard neobsahuje balkony ani lodžie, rolety, žaluzie okenice a další podobné doplňky.

Ostatní

Stavba ve standardním provedení stavby k dokončení neobsahuje žádné technologické a strojní vybavovací celky. Vybavovací zařízení, které jsou zachyceny v plánech nebo prodejních prospektech slouží jen jako nabídka vybavení a nejsou smluvními předměty díla.

Práce, které provede objednatel na základě písemné dohody ve stavebním deníku, budou v konečném zúčtování odečteny z ceny ve výši rozpočtových cen zhotovitele.

Na základě požadavku zákazníka lze standard měnit.

Předávací protokol stavby mezi zhotovitelem a objednatelem připravuje zhotovitel.

Difuzně uzavřené konstrukce - Vario Standard

© 2022 Variovila