Prehľad domov

Zaobstarajte si dom pre radosť, v ktorom sa vám bude krásne bývať!

Domov rozpráva príbeh a my stojíme na začiatku každého rozprávania. Drevo je srdcom našich objektov, na ktorých pracujeme a vkladáme do nich všetku našu snahu a úsilie. Naše drevené domy dlhodobo projektujeme a pri výstavbe používame overenú kombináciu dreva a moderných veľkoplošných materiálov, ktoré sú ľahko dostupné, ekologické, príjemné a zdraviu prospešné. 

Či už sa jedná o jednoduchšiu stavbu, viacgeneračný dom, typickú českú architektúru alebo moderné architektonické riešenie, jedno je isté: naša cesta je vždy precízna. Od myšlienky, cez koncept, až po finálnu kolaudáciu. Využívame systém sendvičovej konštrukcie s použitím vysoko moderných výrobných a montážnych postupov. Náklady na vykurovanie rodinných domov a ostatných stavieb na báze dreva sú oproti murovaným objektom výrazne nižšie.

Vďaka vysokému tepelnému odporu, ktorým drevostavby disponujú, dochádza k značným úsporám energie potrebnej na vykurovanie stavby. Okamžité tepelné straty drevostavieb sú veľmi nízke a zároveň sa výrazne skracuje čas na dosiahnutie tepelnej pohody vo vnútri domu.

Prečo drevostavbu

Súčasné drevostavby ponúkajú štandardy, ktoré sú s výsledkom do budúcna nadčasové a to ako z hľadiska architektonických riešení, tak z hľadiska technického prevedenia stavby. V porovnaní s akoukoľvek murovanou stavbou je realizácia montovaných drevených domov veľmi rýchla a jednoduchá.

Vlastnosti

table_icon table_icon--num

1.

Tepelno izolačné vlastnosti

Vysoký tepelný odpor (R=5,56 m2.K/W - Vario Štandard) znamená nízke náklady na vykurovanie a v lete naopak na chladenie objektu.

2.

Akustické vlastnosti

Sendvičové prevedenie konštrukcií drevostavieb znamená lepšiu akustiku vo vnútri než u mohutných murovaných konštrukcií.

3.

Ekologické paramentre

Drevo je celkom obnoviteľný materiál a minimálne zaťažuje životné prostredie nielen pri výstavby a užívaní objektu, ale aj pri jeho prípadnej likvidácii.

4.

Zdravé prostredie

Drevostavby disponujú príjemnou vnútornou klímou. Drevo samo reguluje absorbovanie a uvoľňovanie vlhkosti vo vnútri domu.

5.

Ľahká zmena dispozícií

Ľahké a jednoducho demontovateľné konštrukcie umožňujú jednoduché a nenáročné zmeny vo variabilite vnútorného usporiadania.

6.

Väčší vnútorný priestor

Konštrukcie na bázi dreva majú pri zrovnateľných tepelných odporoch o veľa užšie steny než tradičné murované stavby. Získate tak viac vnútorného priestoru pre bývanie.

7.

Výstavba po celý rok

Vzľadom k suchej technológii výstavby, ktorá nevyžaduje žiadne procesy sušenia, je možné stavať kedykoľvek v priebehu celého roka.

8.

Rýchlosť výstavby

Stavba montovanej drevostavby prebieha behom niekoľkých týždňov. Od zahájenia stavby môžeme do troch mesiacov bývať vo vlastnom.

9.

Dlhdobá životnosť

Vysoká kvalita použitých materiálov a prevedenia zaisťuje dlhodobú trvanlivosť. Dvadsať rokov bezúdržbového stavu, päťdesiat rokov garancie na konštrukciu stavby, stovky rokov životnosti stavby.

10.

Úspora financií

Drevostavby sú veľmi ekonomocé nielen v priebehu výstavby, ale aj v dobe užívania stavby. Majú nízke prevádzkové náklady.

 

© 2022 Variovila